Koszyk Twój koszyk jest pusty i smutno nam...
» Regulamin

Dodatkowe opcje przeglądania

Kategorie

Producenci

Kontakt

 • URWIS Sklep z artykułami dla dzieci A.Korek, J.Smolarek, P.Smolarek s.c. ul.Gajowa 41b, 50-520 Wrocław
  NIP: 8990022699
 • E-mail:urwis@urwis.com.pl
 • Telefon(+48) 71 336-47-24
  (+48) 508-314-985 Piotr
 • Godziny działania sklepupn.-pt. 10.00 - 17.00, soboty - NIECZYNNE

Systemy płatności

 • PayU
 • PayPal
 • Przelewy24
 • Sandander Consumer
 • PayU Raty

Zbieraj punkty

Zbieraj PUNKTY za ZAKUPY!
Uruchomiliśmy dla Naszych Klientów
program zbierania punktów za zakupy.
Wszyscy zarejestrowaniu Klienci
dokonujący zakupów w naszym e-sklepie
otrzymują punkty,
którymi mogą płacić za towar!

Za każde wydane 
alt 

otrzymujesz 1 punkt .
Jak to działa?
KLIKNIJ!

Wyspa Szkrabów !

Należymy do sieci sklepów
z zabawkami:

logo wyspa szkrabow

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Urwis
 www.urwis.com.pl
obowiązujący od 25.12.2014.

§1.
Właścicielem sklepu internetowego działającego w domenie
 www.urwis.com.pl oraz  www.urwis.eu
jest firma:

URWIS Sklep z artykułami dla dzieci 
A.Korek, J.Smolarek, P.Smolarek spółka cywilna
ul.Gajowa 41B, 50-520 Wrocław

NIP PL899-00-22-699
REGON 930293410
Działalność w formie spółki cywilnej, 
wpisy wspólników do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej pod nr.NIP spółki.

Tel. +48 713-364-724
Tel.kom.+48 508-314-985
E-mail: urwis@urwis.com.pl 

Domeny pod którymi działa Sklep Internetowy Urwis:
 www.urwis.com.pl
www.urwis.eu


§ 1
DEFINICJE

1. Sprzedawca - oznacza firmę URWIS Sklep z artykułami dla dzieci A. Korek, J. Smolarek, P. Smolarek s.c.  prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gajowej 41b, NIP:899-00-22-699, REGON: 930293410,e-mail urwis@urwis.com.pl, tel.71 336-47-24,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 8990022699, prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej; będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego Urwis działającego pod domenami www.urwis.com.pl oraz www.urwis.eu .
2. Siedziba firmy  – oznacza główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę
3. Sklep Internetowy Urwis - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy zawierając umowy na odległość, działający pod domenami: www.urwis.com.pl, www.urwis.eu, których jest właścicielem.
4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca  – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta  - oznacza specjalny, indywidualny panel, uruchomiony przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym Urwis, zabezpieczony hasłem  ustalanym  bezpośrednio przez Klienta, z loginem oznaczającym indywidualnie Klienta.
8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Urwis.
10. Przewoźnik – oznacza podmiot,  z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów do Klienta (np. Poczta Polska, InPost – Paczkomaty, Firmy Kurierskie).
11Towar  oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży .
12Dostawa Towarów – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi zamówionych towarów u Sprzedawcy poprzez Przewoźnika.
13.Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 
 
§ 2
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.  

 
                                                              
§ 3
REJESTRACJA

 

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient może dokonać jednorazowego zakupu bez utworzenia konta, podając podstawowe informacje służące wyłącznie do należytego wykonania dostawy towarów przez Sprzedawcę.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych tj. badanie satysfakcji Klienta
z dokonanego zakupu. Klient wyraża zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody o której mowa w pkt. 4 i 5 powyżej nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być
w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 
§ 4
ZAMÓWIENIA

 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez
7 dni w tygodniu,24 godziny na dobę.
3. Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru towarów poprzez ich dodanie „do koszyka” oraz wybrać sposób Dostawy i formę płatności. Następnie należy złożyć zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, po naciśnięciu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. Wysłanie formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. W ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z podsumowaniem wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
6. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 5 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.


§ 5
DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

 

1. Przy każdym z produktów prezentowanych w sklepie internetowym znajduje się informacja określająca przybliżony czas realizacji wysyłki.
2. Informacja przy towarze: wysyłka 24/48h oznacza, że zamawiany przez Klienta towar znajduje się na magazynie i zostanie on niezwłocznie wysłany w pierwszym, możliwym terminie.
3. Towary z czasem wysyłki oznaczonym powyżej 48h oznaczają, że Sprzedawca nie posiada tego towaru na magazynie i musi sprowadzić towar od dostawcy lub producenta.
4. W przypadku zamówienia  towarów o różnych terminach realizacji, wysyłka realizowana jest po skompletowaniu całego zamówienia, gdzie czas realizacji całości wysyłki liczony jest dla towaru z najdłuższym terminem oczekiwania.
5. Wysyłki kurierami realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, a wysyłki Przewoźnikiem, InPost Paczkomaty, nadawane są w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w soboty. § 6
WYSYŁKA TOWARU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ TERMIN DOSTAWY

 

1.  Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby dostawa towarów dotarła do Kupującego w jak najkrótszym czasie.
4. W przypadku wystąpienia problemów z realizacją zamówienia, Kupujący zostanie powiadomiony przez e-mail lub telefonicznie o przedłużającym się okresie realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia Towaru lub odstąpić od umowy. 
5. Dla towarów znajdujących się na magazynie z terminem realizacji 24/48 godzin, w przypadku zapłaty przelewem bankowym lub poprzez płatności elektroniczne, wysyłka towaru następuje natychmiast po wpłynięciu przelewu na konto lub otrzymaniu potwierdzenia z bezpiecznych witryn obsługujących płatności w internecie o zrealizowanej płatności. Dotyczy to również towarów będących na magazynie z terminem realizacji 24/48 godzin i wysyłanych za pobraniem (płatność przy odbiorze).
6. W przypadku towarów o terminie realizacji powyżej 24/48 godzin, istnieje konieczność sprowadzenia towaru (towar na zamówienie). W takim przypadku towar wysyłany jest w możliwie najszybszym terminie po otrzymaniu towaru od producenta/dostawcy i w zależności od wybranej formy płatności przez Klienta, po otrzymaniu potwierdzenia o dokonanej płatności lub po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sklepu. Nie dotyczy to wysyłek za pobraniem (płatność przy odbiorze), które wysyłane są niezwłocznie po otrzymaniu towaru od producenta lub dostawcy. Czas oczekiwania na towar ze statusem „na zamówienie” jest określony na stronie internetowej przy konkretnie wybranym towarze przez Kupującego. Niektóre towary oferowane w Sklepie Internetowym Urwis ze względu na duże gabaryty i brak możliwości wysyłki, oferowane są wyłącznie z opcją odbioru osobistego w siedzibie firmy. Informacja o sposobach przesyłki znajduje się zawsze na karcie i w opisie produktu.
7. Dostawa towarów realizowana jest za pośrednictwem profesjonalnych Przewoźników:
a) kurierów DPD, DHL, K-EX lub UPS (wybieranych przez Sprzedawcę do dostarczenia konkretnych towarów według indywidualnych umów pomiędzy Sprzedawcą a Przewoźnikiem)
b) paczkomatów InPost
c) Poczty Polskiej
8. Wszystkie towary na czas dostawy są ubezpieczone. Sprzedawca odpowiada za towar do momentu fizycznego przekazania Kupującemu przez Przewoźnika (lub też odbioru osobistego przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy) i pokwitowania odbioru przez Kupującego. Opłata za przesyłkę uzależniona jest od wagi przesyłki i od sposobu płatności za towar. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon lub faktura VAT w zależności od opcji, którą wybierze Kupujący. Aby sprawdzić dokładny koszt przesyłki (w zależności od sposobu płatności) należy włożyć produkt do koszyka i przejść do kasy, gdzie pojawią się opcje kosztów przesyłki uzależnione od wagi towaru i wybranego sposobu płatności za towar.
9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Przewoźnika pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu
telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Przewoźnika, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 7
WYSYŁKA TOWARU ZA GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

1.Sprzedawca realizuje dostawy towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących krajów UE: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Irlandii Północnej, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.
  
2.Koszt przesyłki zostanie automatycznie wyliczony po włożeniu towaru do koszyka i przejściu do kasy oraz po wybraniu kraju przeznaczenia do którego ma zostać dostarczony towar.
3.Nie ma możliwości dostawy towarów za granicę Rzeczypospolitej Polskiej za pobraniem (płatność przy odbiorze).
4.Wszelkie dostawy towarów realizowane w Europie są dostarczane w terminie od 5 do 7 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia.
5.W przypadku zamówienia towaru lub towarów ze statusem: NA ZAMÓWIENIE, czas dostawy wydłuża się o czas realizacji zamówienia przez producenta/dostawcy.
6.Dla towarów o różnym czasie realizacji, czas realizacji dostawy liczony jest dla towaru z najdłuższym czasem realizacji wybranym przez Kupującego.


§ 8
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI:

 

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu Urwis zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (zawierają podatek Vat) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) gotówka za pobraniem (forma płatności dostępna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)
 - płatność gotówką Przewoźnikowi przy odbiorze paczki;
b) przelew bankowy tradycyjny 
- towar wysyłany jest po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sprzedawcy;
c) Karta kredytowa lub przelew on-line PayU 
- realizowany przez bezpieczne portale obsługujące płatności on-line - towar wysyłany jest po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia z portali: PayU lub PayByNet o zrealizowaniu płatności;
d) Sprzedaż Ratalna
- towar wysyłany jest po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgody banku udzielającego pożyczki ratalnej, na dostarczenie bądź wydanie towaru Kupującemu. Sprzedaż ratalną obsługuje Santander Consumer Bank SA lub PayU.
3. Płatności on-line obsługują firmy:
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 .
oraz
PayByNet: system bezpośrednich i gwarantowanych płatności internetowych opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. specjalnie na potrzeby handlu elektronicznego. 
oraz
PRZELEWY24 PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

 
§ 9
DOKUMENTY SPRZEDAŻY

 

Domyślnym dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny, dołączany każdorazowo do przesyłki.
Na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura VAT. Wyboru dokumentu sprzedaży Kupujący może dokonać podczas składania zamówienia.


§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego
w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) tj. m.in: 
1)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 
 
§ 11
GWARANCJA

 

1. Większość towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym URWIS objętych jest gwarancją producenta, Importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Jeżeli nie zastrzeżono w karcie gwarancyjnej innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy towar został Klientowi wydany  to jest od dnia  fizycznego otrzymania towaru przez Klienta (zgodnie z Art.44 pkt.27 par.4 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014).
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji dostarczanej razem z towarem. Klient nie ponosi kosztów odbioru oraz odesłania towaru w związku z realizacją gwarancji.
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego Klient może wypełnić Formularz Reklamacji, znajdujący się na stronie internetowej Sprzedawcy lub dokonać zgłoszenia poprzez email: urwis@urwis.com.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o sposobie przekazania i terminie odbioru towaru zgłaszanego do reklamacji.
3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


§ 12
RĘKOJMIA

 

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu
pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.§13
REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
4. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: urwis@urwis.com.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż  w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 
 
§14
DANE OSOBOWE

 

1. Sprzedawca zapewnia poufność zgromadzonych informacji o Klientach zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe zawarte w zamówieniu są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. 
4. Dane teleadresowe podawane dobrowolnie przez Klientów w Sklepie Internetowym Urwis służą wyłącznie do prawidłowego zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę, składanego przez stronę internetową Sprzedawcy i są zabezpieczone protokołem SSL podczas ich wprowadzania. W celu realizacji Dostawy Towarów mogą zostać przekazane innym podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w zakresie dostarczania zamówionych towarów w celu dostarczenia zamawianego towaru oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Dane są przekazywane dobrowolnie.
5. Klient ma prawo do poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych w każdej chwili po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego Urwis lub na każde żądanie przekazane telefonicznie lub poprzez e-mail obsłudze Sklepu Internetowego Urwis.
6. Baza danych osobowych została zgłoszona i zarejestrowana u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), nr. zgłoszenia 015461/2013, nr. księgi 132747.
7. Sprzedawca może za zgodą Klienta wysłać ankietę lub zaproszenie do portalu ankietującego  w celu zbadania satysfakcji Klienta i otrzymania informacji na temat zadowolenia z produktu. Klient może, lecz nie musi wypełniać ankiety. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet bądź zaproszeń do portali ankietujących.§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz
w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy
o świadczenie usług elektronicznych.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2014-12-25

 
 


Przejdź do strony głównej

Producenci

4MAdamigoAlexanderAquabeadsARTYKAS CompanyAVENTAXIOMB-KidsBaby OnoBadumBambinoBarbieBebe BeniBEFADOBénirBEPPE BIAŁY JELEŃBRIMAREXBRUGICALAFANTCanpolCARRERACEBAChiccoClementoniCobiCottonmooseCrayolaCZUCZUDEMARDICKIEDrBrownsDROMADERDumelDZIDZIUŚEGMONTEMELEPEEFIKI MIKIFisher PriceFlooforbabyFRIDAGLOBOGONHERGRANNAHapeHASBROHencz ToysHEROSHEVEAHIPPHot WheelsHUGGIESImportInfantinoInniJAKKSJohnson's BabyKinsmartKIWYKLUPśLASCALLEGOLenaLOVIMAISTOMariquitaMaterace dla CiebieMATEXMATTELMEDELAMega BloksMEHANOMga Num NomsMickey Mouse ClubhouseMONDOMONSTER HIGHMRUGAŁANIVEANUKOilatumOillanPANINIPENATENPeppa PigPLAYMOBILPOSTĘPREBELROANRUBENASCHLEICHSENNA BabySiedmiorógSierra MadreSIKUSIMBASMILY PLAYSMOBYSOCK ONSSPOKEYSTARPAKStnuxSun babySuperMamiTAKOTega BabyTM ToysTomme TippeeTOMYTOMY Lamaze TOOTINYTREFLVITMATWADERWójcikXKKOXLANDERZielona Sowa
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl